POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Operatorul de date:


ALKALOID BUCHAREST S.R.L.

București, Bld. Dimitrie Pompeiu nr. 5 -7

Email: [email protected]

INFORMAȚII GENERALE

Prezenta Politică de confidențialitate este întocmită în conformitate cu prevederile Regulamentului (EU) 2016 / 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu alte legi aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

ALKALOID BUCHAREST S.R.L. (denumită în continuare ”ALKALOID”) este Operatorul de date, ceea ce înseamnă că acesta stabilește scopurile și mjloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. ALKALOID, în calitate de Operator de date, se asigură că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate și protejate în conformitate cu legislația aplicabilă și cu politicile sale interne de protecție a datelor.

MIJLOACELE DE PRELUCRARE, SCOPUL ȘI TEMEIUL JURDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă respectăm confidențialitatea și colectăm, prelucrăm și stocăm datele cu caracter personal în mod legal, transparent și corect, în conformitate cu reglementările legale și cu temeiul juridic prevăzut în acestea. Prelucrăm date cu caracter personal pentru a furniza în mod eficient serviciul solicitat, pentru a ne îndeplini obligațiile legale, pentru a raporta și investiga reacțiile adverse, pentru a vă trimite informații și pentru a răspunde cât mai eficient solicitărilor dumneavoastră. Securitatea datelor cu caracter personal este asigurată în permanență și luăm toate măsurile pentru a le proteja în conformitate cu legislația în vigoare.

Care este scopul prelucrării datelor?

Scopul și mijloacele prelucrării datelor depind de motivul pentru care sunt necesare datele cu caracter personal. Prelucrarea este limitată la datele cu caracter personal care sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care acestea sunt colectate.

Datele colectate pot fi prelucrate în următoarele scopuri:

  • pentru a diagnostica problemele serverului și pentru a administra pagina web;
  • pentru a vă furniza informații despre produsele și serviciile noastre;
  • pentru a vă permite să utilizați website-ul și și facilitățile acestuia;
  • în alte scopuri în funcție de solicitarea dumneavoastră sau pentru care ați fost de acord, cu excepția cazului în care legea prevede altfel;
  • datele dumneavoastră pot fi, de asemenea, prelucrate în scopuri statistice și pentru a identifica interesele utilizatorului website-ului;
  • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi incumbă Operatorului de date, potrivit legislației aplicabile.

Cum colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

În funcție de modalitatea în care alegeți să interacționați cu noi, colectăm diferite tipuri de date. Uneori ni le furnizați în mod direct (de exemplu, atunci când ne adresați o întrebare), alteori le colectăm în mod indirect (de exemplu, utilizăm cookie-uri pentru a înțelege modul în care interacționați cu website-ul nostru), iar alteori obținem date din website-uri sau aplicații terțe (rețele de socializare).

Ca parte a procesului de colectare date, există câmpuri obligatorii marcate cu asterisc, în cazul în care aceste date sunt indispensabile pentru serviciul pe care l-ați solicitat sau pentru a ne permite să ne îndeplinim anumite obligații legale. În absența completării câmpurilor marcate cu asterisc, ne putem afla în imposibilitatea de a vă furniza serviciile sau produsele în cauză.

Mai multe detalii despre modalitatea în care colectăm date cu caracter personal regăsiți mai jos:

Raportarea reacțiilor adverse: Datele cu caracter personal pot fi colectate prin intermediul formularelor de raportare a reacțiilor adverse, exclusiv în scopul investigării acestora și raportării către autoritățile de reglementare și control, astfel încât toate reacțiile adverse să fie documentate, evaluate și raportate în mod corespunzător, în conformitate cu obligațiile legale care îi revin ALKALOID, în scopul identificării și prevenirii efectelor secundare sau a altor riscuri asociate cu utilizarea produselor noastre. ALKALOID poate transmite datele prelucrate autorităților competente, în conformitate cu obligațiile sale legale în materie de farmacovigilență. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate în alte scopuri.

Schimbul de informații cu autoritățile naționale și europene se desfășoară în conformitate cu legile și reglementările privind farmacovigilența. Cu toate acestea, nu putem controla modul în care acestea vor utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal.

Adresați-ne o întrebare: Este posibil să prelucrăm numele, prenumele, adresa de email, alte date de contact, precum și alte informații legate de întrebarea dumneavoastră.Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în legătură cu solicitarea dumneavoastră vor fi utilizate numai în scopul de a răspunde la întrebarea pe care ne-ați adresat-o, de a face schimb de informații suplimentare referitoare la solicitare și de a stoca aceste date ca referință în sistemele noastre, pentru a gestiona răspunsul furnizat. ALKALOID poate fi obligată să transmită datele către autorități competente, la cerera acestora, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate în alte scopuri.

Rețelele de socializare și conținutul generat de utilizatori: Putem colecta date cu caracter personal prin intermediul rețelelor și platformelor de socializare, prin conținutul pe care îl creați și îl distribuiți public pe rețelele de socializare și pe alte platforme ale terților sau dacă publicați informații pe pagina sau aplicația noastră, inclusiv prin intermediul aplicațiilor sau platformelor terților, cum ar fi Facebook și/sau Instagram. Informațiile publicate de dumneavoastră pot include fotografii, videoclipuri, date personale sau alte conținuturi similare legate de ALKALOID sau produsele ALKALOID, precum și datele personale furnizate pentru participarea la concursuri organizate sau activități promoționale.

Vă rugăm să rețineți că orice informație publicată pe rețelele de socializare devine disponibilă publicului, astfel încât este necesar să acordați o atenție deosebită partajării oricăror date cu caracter personal. Este posibil să colectăm orice informații pe care le publicați pe rețelele de socializare terțe sau orice informații care fac parte din profilul dumneavoastră disponibil pe respectiva rețea de socializare (cum ar fi Facebook sau Instagram) pentru care aceasta are permisiunea dumneavoastră să le transmită către noi. Printre aceste date se pot regăsi datele generale ale contului dumneavoastră de utilizator (cum ar fi, de exemplu, numele, prenumele, adresa de email, sexul, data nașterii, orașul în care locuiți, fotografia de profil, ID-ul de utilizator, lista de prieteni etc.) și orice alte informații sau activități pentru care aceste rețele terțe au acordul dummneavoastră de utilizare. Putem primi informații referitoare la profilul dumneavoastră din platforma de socializare terță de fiecare dată când descărcați un material sau comunicați cu noi prin intermediul unei rețele de socializare, cum ar fi Facebook sau Instagram, de fiecare dată când utilizați o funcție a rețelei de socializare integrate în website-ul ALKALOID și de fiecare dată când comunicați cu noi prin intermediul unei rețele de socializare. Pentru a afla mai multe despre modul în care ALKALOID primește informațiile dumneavoastră de la rețelele de socializare sau despre modul în care puteți alege ca aceste rețele să nu transmită către terțe părți datele și informațiile dumneavoastră, vă rugăm să vizitați website-ul respectivei rețele de socializare și să consultați politica de confidențialitate a acesteia.

Concursuri, marketing și alte campanii promoționale: Dacă avem consimțământul dumneavoastră (în cazul în care prelucrarea este întemeiată pe consimțământ), prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă furniza informații despre produsele sau serviciile noastre (cum ar fi comunicări de marketing sau campanii promoționale), prin intermediul emailului sau a telefonului (SMS, WhatsApp, Viber etc.), cu respectarea legislației aplicabile. Prelucrarea datelor pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, fiind, astfel, voluntară, ceea ce înseamnă că vă puteți retrage oricând consimțământul acordat pentru această prelucrare. Pentru informații detaliate privind modalitatea în care vă puteți exercita drepturile, vă rugăm să consultați secțiunea “DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR” disponibilă mai jos. Pentru mai multe informații despre concursurile și campaniile noastre promoționale, vă rugăm să consultați regulamentul oficial al concursului și/sau detaliile publicate în cadrul fiecărui concurs / promoție.

Sondaje de piață și feedback: Prelucrăm datele pe care ni le transmiteți în mod voluntar, cu privire la experiența dumneavoastră în urma utilizării produselor și serviciilor noastre, colectate prin intermediul cookie-urilor sau a unor tehnologii similare, în timp ce vizitați website-ul sau aplicațiile ALKALOID și/sau website-urile/ aplicațiile terțe. Pentru informații despre cookie-urile speciale instalate de website-ul nostru, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile.

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Puteți naviga pe website-ul nostru fără a vă dezvălui date cu caracter personal. Nu există nicio obligație de a ne furniza date cu caracter personal, ca o condiție de utilizare a website-ului nostru, cu excepția cazului în care completați, în mod voluntar, unul dintre formularele disponibile pentru scopuri specifice în cadrul website-ului.

Respectăm în totalitate principiul “minimizării datelor” și colectăm numai acele date cu caracter personal care sunt necesare, relevante și limitate la atingerea scopului propus prin respectiva prelucrare de date.

Vă rugăm să rețineți că, de fiecare dată când vizitați website-ul nostru, colectăm următoarele date de care avem nevoie pentru a afișa website-ul și pentru a asigura stabilitatea acestuia: furnizorul dumneavoastră de servicii de internet, website-ul din care ați fost direcționat către site-ul nostru web, website-urile pe care le vizitați accesând link-uri din website-ul nostru și adresa dumneavoastră de IP.

Ce categoriii de date cu caracter personal sunt prelucrate și pe ce temeiuri juridice?

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate depind de persoana vizată și de activitatea de prelucrare:

Raportarea reacțiilor adverse: Colectăm numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de email, țara de reședință, și profesia persoanei care raportează, precum și inițialele, data nașterii, vârsta, sexul, date personale suplimentare legate de sănătatea și istoricul medical al pacientului/ utilizatorului medicamentului, dacă acest lucru este necesar în scopul investigării reacțiilor adverse, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin.

Adresați-ne o întrebare: Este posibil să colectăm numele, prenumele, adesa de email, alte date de contact și informații legate de întrebarea dumneavoastră. Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați cu privire la întrebarea/ solicitarea dumneavoastră pot fi prelucrate numai în scopul de a răspunde la aceasta, de a face schimb de informații suplimentare cu privire la solicitarea adesată și de a stoca aceste date în sisteme pentru referințe viitoare privind modul de gestionare a acestor solicitări. ALKALOID poate avea obligația legală de a transmite astfel de informații autorităților competente, dacă o astfel de obligație este prevăzută în legile aplicabile. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate în niciun alt scop.

Rețele de socializare: Putem colecta orice informații pe care pe le faceți publice pe rețelele de socializare sau orice informații care fac parte din profilul dumneavoastră pe respectiva rețea de socializare (cum ar fi Facebook sau Instagram), pentru care acordați permisiune rețelei de socializare respective să le partajeze cu noi, cum ar fi numele, prenumele, adresa de email, sexul, ziua de naștere, orașul în care locuiți, fotografia de profil, ID-ul de utilizator, lista de prieteni etc., precum și orice alte informații sau activități pentru care acordați permisiune rețelei de socializare respective să le partajeze cu noi în scopul furnizării de informații despre produsele și serviciile noastre, al creării de conținut promoțional, al măsurării eficienței acestora și al furnizării unei experiențe relevante, pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine nevoile și așteptările dumneavoastră și să ne îmbunătățim serviciile și produsele în consecință.

Concursuri, marketing și alte campanii promoționale: Colectăm datele dumneavoastră de contact și alte informații necesare pentru participarea la concursuri și activități promoționale. Aceste date sunt prelucrate numai în scopul desfășurării unor astfel de concursuri și activități promoționale și nu vor fi prelucrate în alte scopuri. Pentru mai multe informații despre concursurile și campaniile noastre promoționale, vă rugăm să consultați regulamentul oficial al concursului și/sau detaliile publicate în cadrul fiecărui concurs sau promoție.

Căutare pe internet: Este posibil să colectăm datele obținute prin intermediul cookie-urilor sau al altor tehnologii similare în timpul căutării pe website-uri/ aplicații web ale ALKALOID sau alte unor terți, pentru a vă putea oferi sugestii de website-uri/ aplicații/ anunțuri sau notificări adecvate, sugestii care sunt îmbunătățite în mod constant, pe baza consimțământului dumneavoastră; de asemenea, folosim cookie-uri necesare pentru buna funcționare și protecție a website-ului/ aplicațiilor noastre web.

STOCAREA ȘI TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-un mediu securizat. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate împotriva accesului, dezvăluirii, utilizării, modificării sau distrugerii neautorizate de către orice organizație sau individ. Datele prelucrate sunt stocate în cadrul facilităților și sistemelor noastre IT, dar pot fi stocate și pe serverele furnizorilor noștri de servicii cu care avem încheiate acorduri corespunzătoare pentru a ne asigura că aceștia respectă legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.

Nici noi, nici partenerii noștri nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, cu excepția cazului în care obținem consimțământul dumneavoastră sau suntem obligați prin lege să facem acest lucru.

Putem transmite datele dumneavoastră personale către entități care furnizează servicii pentru ALKALOID care sunt necesare pentru dezvoltarea tehnologică și întreținerea acestui website și a funcțiilor sale.

TERȚE PĂRȚI SITUATE ÎN AFARA TERITORIULUI UE

În general, nu vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți (parteneri) situate în afara spațiului UE. Cu toate acestea, vom dezvălui date statistice specifice (cookie-uri), colectate prin intermediul website-ului, către compania-mamă, ALKALOID AD Skopje, cu sediul în bld. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Macedonia de Nord, situată în afara teritoriului UE, în scopul evaluării utilității acestui website, al activităților de marketing derulate sau al asistenței tehnice, iar datele dumneavoastră nu vor fi prelucrate în alte scopuri. De asemenea, în scopul găzduirii și întreținerii website-ului, datele cu caracter personal pot fi transferate către anumiți parteneri, care au calitatea de persoane împuternicite și care au sediul în Macedonia de Nord. În plus, ALKALOID va lua toate măsurile pentru a se asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi protejate de către destinatarul acestora prin (i) impunerea partenerului unui nivel de protecție echivalent celui cerut de legislația locală privind protecția datelor aplicabilă ALKALOID și (ii) colaborarea numai cu acele terțe părți partenere situate în state identificate ca asigurând un nivel de protecție adecvat de către Comisia Europeană (“decizie de adecvare”) sau (iii) în cazul în care nu există o decizie de adecvare, prin utilizarea unor garanții adecvate în cadrul transferului, astfel cum este prevăzut în legislația aplicabilă.

Vă informăm că anumite părți terțe care gestionează serviciile furnizate pe acest website transferă sau pot transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în Statele Unite ale Americii, unde aceste date pot fi divulgate serviciilor de informații în conformitate cu reglementările în vigoare în Statele Unite. Drepturile dumneavoastră cu privire la protecția datelor cu caracter personal în Statele Unite pot fi limitate de condiții ca cetățenia pe care o dețineți, necesitatea de a justifica temeiul unui proces sau al unei plângeri sau de asigurarea confidențialității procedurilor de investigare a infracțiunilor. Acordăm o atenție deosebită protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal și, de aceea, am pus în aplicare mecanisme care vor permite un nivel de protecție ridicat al datelor dumneavoastră cu caracter personal. Transferăm date cu caracter personal în baza consimțământului dumneavoastră, pe care îl puteți modifica oricând în setările de la următorul link: Politica privind cookie-urile.

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre modalitatea în care terțele părți își modifică politicile de protecție a datelor pentru Google LLC, vă rugăm să vizitați https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

PROTECȚIA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

ALKALOID a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Angajații noștri au obligația de a acționa în conformitate cu politicile noastre interne privind protecția datelor, iar partenerii noștrii comerciali sunt obligați să respecte acordurile de prelucrare a datelor cu caracter personal, toate documentele fiind redactate în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

În plus, colectăm și prelucrăm numai date cu caracter personal adecvate, relevante și neexcesive, în măsura în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus.

Implementăm măsuri adecvate pentru a ne asigura că datele dumneavoastră rămân confidențiale și securizate. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că astfel de măsuri de protecție nu se aplică informațiilor pe care alegeți să le faceți publice, cum ar fi, de exemplu, pe rețelele de socializare aparținând unor terțe părți. Dacă sunteți conectat/ă la o rețea de socializare atunci când vizitați website-ul nostru, vă rugăm să aveți în vedere că, în funcție de setările fiecărei platforme, anumite informații din profilul dumneavoastră pot fi transmise către noi. Vă rugăm să vizitați platforma de socializare relevantă și să consultați politica de confidențialitate a acesteia, pentru a înțelege ce date cu caracter personal sunt partajate de dumneavoastră și utilizate în acest context.

ALTE WEBSITE-URI

Această Politică de confidențialitate este valabilă numai pentru acest website; atunci când vizitați ale website-uri, vă rugăm să citiți politicile de confidențialitate ale acestora. ALKALOID nu este responsabilă pentru nicio încălcare sau neconformitate din conținutul unor astfel de politici de confidențialitate aparținând terților.

CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră vor fi stocate doar pentru perioada de timp necesară pentru îndeplinirea scopurilor detaliate anterior în cadrul acestei Politici. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi stocate într-o formă care să permită identificarea dumneavoastră mai mult timp decât este necesar pentru atingerea scopului pentru care au fost prelucrate. ALKALOID stochează anumite date cu caracter personal în conformitate cu termenele prevăzute de lege sau de actele interne ale companiei și numai pe durata necesară pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate.

În care în care prelucrarea este întemeiată pe consimțământul dumneavoastră, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal până la retragerea acestuia. În cazul în care vă opuneți unei prelucrări bazate pe interes legitim, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal pentru viitor. În cazul în care sunt inițiate proceduri judiciare, administrative sau extrajudiciare, datele cu caracter personal pot fi stocate până la finalizarea acestor proceduri, incluzând perioada legală de contestare a deciziei sau perioada de punere în executare a deciziei extrajudiciare/ judiciare.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Dreptul la informare, dreptul de acces și dreptul la rectificare. Aveți dreptul de a fi informat și puteți solicita, în orice moment, informații și detalii privind modalitățile în care vă prelucrăm datele cu caracter personal și aveți, de asemenea, dreptul de a accesa, rectifica și actualiza oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal stocate în sistemele noastre, în cazul în care considerați că aceste date ar putea fi invalide, incomplete sau inexacte.

Dreptul de ștergere. Aveți dreptul de a cere ALKALOID să vă șteargă datele cu caracter pesonal în anumite condiții stabilite prin lege.

Dreptul de restricționare și de opoziție la prelucrare. Aveți dreptul de a solicita ALKALOID să restricționeze prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter pesonal și de a vă opune prelucrării acestora, în anumite condiții, stabilite prin lege.

Dreptul de a vă retrage consimțământul. Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter pesonal. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării, întemeiată pe consimțământul acordat anterior momentului retragerii acestuia. Vă puteți dezabona în orice moment de la comunicările de marketing primite prin orice mijloc de comunicare, inclusiv de la orice rețea de socializare, făcând click pe link-urile relevante disponibile în cadrul notificărilor noastre sau accesând website-ul/ aplicația/ rețeaua de socializare relevantă și modificându-vă preferințele de utilizator în profilul contului de utilizator, prin debifarea căsuțelor corespunzătoare.

Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul, în anumite condiții, să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și să le transferați către un alt operator de date, fără intervenția ALKALOID.

În cazul în care aveți întrebări sau doriți să vă exercitați drepturile de mai sus, puteți trimite un email, un formular completat sau o solicitare la următoarele detalii de contact:

ALKALOID BUCHAREST S.R.L.

București, bld. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7

Adresa de email: [email protected]


În toate cazurile, în plus față de drepturile dumneavoastră indicate mai sus, aveți dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, folosind datele de contact disponibile pe www.dataprotection.ro.

MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Prezenta Politică de confidențialitate intră în vigoare la data publicării sale pe website.

ALKALOID poate modifica această Politică de confidențialitate în orice moment, prin publicarea versiunii modificate pe acest website. Astfel de modificări vor intra în vigoare imediat ce sunt publicate.

Data ultimei actualizări: 12.06.2023, București.